”Walter Kurtsson är en självcentrerad pålkranssamlande 47-åring med en egen naiv världsbild där konsumkaschen rymmer allt som är något av värde”


Sveriges bästa ”okändis” - Musik och Humor blandat med stor värme.


Se mer om WALTER KURTSSON live på -->  fest.just.nu

Kung Carl Gustav och drottning Silvia är några av de många som bokat Walter Kurtsson på fest och konferens.